પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થયો તો પિતાએ દીકરીનો ગૃહ પ્રવેશ એવો કરાવ્યો કે જાણે દીકરીના આજે જ લગ્ન હોય.

હાલનો સમય હવે બદલાઈ ગયો છે, અત્યારના સમયમાં લોકો હવે દીકરા અને દીકરીઓમાં કોઈપણ જાતનો ફરક રાખતા નથી, પરિવારમાં દીકરા કે દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારે પરિવારના લોકો ખુબ જ ખુશ થઇ થાય છે અને તેમના જન્મની ભવ્ય ઉજવણી કરતા હોય છે, તે વાત પણ સાચી છે કે જે કામ દીકરાઓ કરી શકે છે તે બધા જ કામ દીકરીઓ પણ કરી શકે છે. તેથી આજે દરેક લોકો દીકરા દીકરી એક સમાન જ માને છે.

લોકો દીકરીના જન્મ સમયે એવી જ ઉજવણી કરે છે જયારે પરિવારમાં દીકરાનો જન્મ થાય તે સમયે ઉજવણી કરતા હોય છે, હાલમાં એક તેવો જ કિસ્સો દૌલપુરથી સામે આવ્યો હતો, આ ગામમાં રહેતા એક શર્મા પરિવારમાં જયારે દીકરીનો જન્મ થયો તે સમયે એવી ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી કે લોકો જોતા જ રહી ગયા હતા, દીકરીના જન્મ બાદ પિતા અને તેમનો આખો પરિવાર ખુબ જ ખુશ થઇ ગયો હતો.

દીકરીના પિતાને જયારે ખબર પડી કે તેમના ઘરે એક દીકરીએ જન્મ લીધો છે ત્યારે તેમને બધાને કહ્યું કે મારા ઘરે લક્ષ્મીનો જન્મ થયો છે. ત્યારબાદ દીકરીના પિતાએ ખુશ થઈને આખી હોસ્પિટલમાં પેડા વેચ્યા અને નક્કી કર્યું કે હું મારી દીકરીનો ગૃહ પ્રવેશ ખુબજ ધૂમ ધામથી કરાવીશ.

ત્યારબાદ જે દિવસે દીકરીને ઘરે લઇ જવામાં આવી તે દિવસે આખા ઘરને લગ્ન હોય તેવી રીતે સજાવવામાં આવ્યું હતું. દીકરીનો ગૃહ પ્રવેશ ઢોલ નગારા વગાડીને ધામધૂમથી કરવામાં આવ્યો હતો.

દીકરીને હોસ્પિટલમાંથી ઘરે શણગારેલી ગાડીમાં લાવવામાં આવી હતી. જેવી દીકરી ઘરે પહોંચી તે સમયે દીકરીનું સ્વાગત ફૂલોથી અને ઢોલ નગારા વગાડીને કરવામાં આવ્યું હતું અને તે સમયે ઘરના બધા જ લોકો મન મૂકીને નાચ્યાં હતા. ત્યારબાદ દીકરીના કુમ કુમ પગલાં પાડીને દીકરીનો ગૃહ પ્રવેશ કરાવીને કેક કાપીને દીકરીના જન્મની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

Similar Posts