જીગ્નેશ કવિરાજના સાથી મિત્રનું મૃત્યુ થઇ જતા જીગ્નેશ કવિરાજ અંતિમ દર્શન માટે ગયા અને ત્યાં ભાવુક થઈને રડી પડ્યા.

ગુજરાતની ધરતી પણ ઘણા બધા ગાયક કલાકાર મિત્રો આવેલા છે, દરેક ગાયક કલાકારો તેમના અવાજ અને સુરથી ખુબ જ જાણીતા હોય છે, દરેક ગાયક કલાકાર મિત્રોને મોટી સંખ્યામાં ચાહક મિત્રો પણ રહેલા હોય છે, આજે આપણે તેવા જ ગુજરાતી ગાયક કલાકાર જીગ્નેશ કવિરાજ વિષે વાત કરીશું, જીગ્નેશ કવિરાજના પણ ઘણા બધા ચાહક મિત્રો રહેલા છે.

જીગ્નેશ કવિરાજ જ્યાં પણ કાર્યક્રમ કરવા માટે જાય ત્યાં તેમના ચાહક મિત્રો પહોંચી જાય છે અને કાર્યક્રમનો આનંદ માણતા હોય છે, હાલમાં જીગ્નેશ કવિરાજના પોતાના ખાસ સાથી મિત્રનું મૃત્યુ થઇ ગયું તો જીગ્નેશ કવિરાજ ખુબ જ ભાવુક થઇ ગયા હતા, જીગ્નેશ કવિરાજના ખાસ મિત્ર આકાશ જે ઢોલ વગાડવતાં હતા અને હાલમાં આકાશનું મૃત્યુ થઇ જતા જીગ્નેશ કવિરાજ ભાવુક થઈને ભીની આંખે રડી પડ્યા હતા.

જીગ્નેશ કવિરાજ પણ હાલમાં તેમના મિત્ર આકાશના ઘરે પહોંચ્યા હતા, જીગ્નેશ કવિરાજના સાથીનું અવસાન થઇ જતા જીગ્નેશ કવિરાજ અને ત્યાં હાજર દરેક લોકો આકાશના મૃતદેહને જોઈને ભાવુક થઇ ગયા હતા, જાણે એક હીરાના ગ્રુપમાંથી હીરો જતો રહે તેમ જીગ્નેશ કવિરાજના ગ્રુપમાંથી પણ એક હીરો જતો રહ્યો હોય તેવું દુઃખદ વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું હતું.

જીગ્નેશ કવિરાજ પણ આકાશના મૃત્યુ બાદ દુઃખી થઇ ગયા હતા, જીગ્નેશ કવિરાજ આકાશભાઈની અંતિમ યાત્રામાં ગયા તો તેમના મૃતદેહને જોઈને ભીની આંખે રડી પડ્યા હતા અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આકાશભાઈની આત્માને શાંતિ આપે તેવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને ભીની આંખે શ્ર્દ્ધાજંલી અર્પણ કરી હતી.

Similar Posts