આ દીકરીએ ધોરણ ૧૦ ની પરીક્ષામાં ૯૫.૨૦ ટકા સાથે રાજ્યમાં પહેલો ક્રમાંક મેળવીને માતા-પિતાનું નામ રોશન કર્યું. – GujjuKhabri

આ દીકરીએ ધોરણ ૧૦ ની પરીક્ષામાં ૯૫.૨૦ ટકા સાથે રાજ્યમાં પહેલો ક્રમાંક મેળવીને માતા-પિતાનું નામ રોશન કર્યું.

અભ્યાસ કરવો એ બધા જ લોકોના જીવનમાં ઘણો જરૂરી છે અને તેથી જ આજે યુવકો અને યુવતીઓ સારો અભ્યાસ કરીને તેમના જીવનમાં આગળ વધતા હોય છે. આજે આપણે એક એવી જ દીકરી વિષે જાણીએ જેને હાલમાં દસમા ધોરણમાં ૯૫.૨૦ ટકા મેળવીને પરિવાર સહીત શાળાનું નામ પણ આખા દેશમાં રોશન કર્યું છે. આ દીકરીનું નામ હિમાંશી છે.

આ દીકરી માતૃભાષામાં ભાયંદરમાં આવેલી જે. એચ. પોદાર હાઈસ્કૂલમાં દસમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી હતી. જેમાં દીકરીએ એક એક વિષયમાં એટલી મહેનત કરી હતી કે જયારે તેનું રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યારે દીકરીએ આખા રાજ્યભરમાં મહારાષ્ટ્રની બધી જ ગુજરાતી શાળામાં પહેલો ક્રમાંક મેળવીને શાળા અને પરિવારનું નામ દેશભરમાં રોશન કર્યું છે.

આ દીકરીના પિતાનું નામ મહેશભાઈ છે અને દીકરીએ દસમા ધોરણમાં ૯૫.૨૦ ટકા મેળવ્યા તો આખો પરિવાર દીકરીની આ મોટી સફળતા પર ખુબ જ ખુશ થઇ ગયો છે. આ દીકરીએ આટલા ટકા મેળવ્યા જેમાં ટકાની સાથે સાથે આખા રાજ્યમાં ગુજરાતી શાળામાં પહેલો ક્રમાંક મેળવ્યો એટલે ખુબ જ ખુશ થઇ ગઈ હતી અને શિક્ષકો પણ ખુબ જ ખુશ થઇ ગયા હતા.

આ દીકરીને આગળ હવે વાણિજ્યનો અભ્યાસ કરવો છે અને તે વિષયમાં આગળ વધવું છે. આ દીકરીએ પોતાની મહેનતથી હજુ આગળ વધવું છે અને પરિવારનું નામ રોશન કરવું છે. દીકરીની આવડી મોટી સફળતાથી આખા પરિવારે મોટી ખુશીઓ પણ મનાવી હતી. દીકરી અંગેજીમાં પણ હોશિયાર છે અને તે આગળ વધી રહી છે સાથે પરિવારનું નામ પણ રોશન કરી રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *